Skip to main content

Jak w 3 prostych krokach sprawić, by autor napisał idealny tekst SEO?

Już dawno przestało być tajemnicą, że to dobry content jest tym, co czyni strony internetowe wartymi przeczytania i przynosi im sukcesy. Logika podpowiada: nikt nie chce marnować swojego czasu na czytanie kiepskich tekstów o nudnej treści. Napisanie artykułu zabawnego, a przy tym pomocnego dla czytelnika, powinno stać się kluczowym i najważniejszym celem każdego autora. 

 

Już dawno przestało być tajemnicą, że to dobry content jest tym, co czyni strony internetowe wartymi przeczytania i przynosi im sukcesy. Logika podpowiada: nikt nie chce marnować swojego czasu na czytanie kiepskich tekstów o nudnej treści. Napisanie artykułu zabawnego, a przy tym pomocnego dla czytelnika, powinno stać się kluczowym i najważniejszym celem każdego autora. 

Określenie dokładnych danych technicznych tego tekstu leży w gestii zleceniodawców. Niestety, często nie jest łatwo dokładnie przekazać autorowi, czego się oczekuje. Ostatecznie nie chodzi tu tylko o to, by wybrać odpowiedni temat, dobrać do tekstu adekwatne słowa kluczowe i bezpośrednio trafić do odpowiedniej grupy docelowej – liczy się także trudna i wymagająca kwestia wyszukiwarki. Choć Google staje się coraz lepszy w rozpoznawaniu rodzaju treści i jakości tekstów, bez zdrowej porcji optymalizacji pod kątem wyszukiwarek internetowych, nawet najlepszy tekst zatonie w odmętach Internetu i, w najlepszym przypadku, będzie bardzo trudny do odnalezienia. Optymalizacja tekstów okazuje się więc czynnikiem, który wciąż odgrywa istotną rolę w pracy każdego copywritera. Nawet jeśli zlecenie właściwie nie dotyczy tekstu SEO (Search Engine Optimalized – zoptymalizowanego dla wyszukiwarek), tworzona treść powinna wykazywać cechy, które pozwolą jej stać się widoczną dla Google. Poniżej przedstawiamy trzy podstawowe kroki, jakie powinien podjąć w zleceniodawca.

1. Należy być przede wszystkim pewnym, czego się oczekuje

Najważniejszym fundamentem każdego zlecenia jest głęboka świadomość władzy nad tym, jak będzie wyglądała ostateczna wersja tekstu. Choć autor może dzielić się, naturalnie, własnymi pomysłami i propozycjami, przede wszystkim powinien on napisać tekst SEO zgodnie ze wszystkimi wytycznymi zleceniodawcy. Im mniej dokładna jest informacja udzielona piszącemu, tym bardziej rośnie prawdopodobieństwo, że ostateczna wersja tekstu będzie mocno odbiegać od wyobrażeń zleceniodawcy na jego temat. Aby udzielić naprawdę pomocnych wskazówek, należy przemyśleć kilka kluczowych spraw.

o Do kogo jest skierowany tekst?

Grupa docelowa okazuje się decydującym czynnikiem dla wielu parametrów zlecenia. Przemyślenie, kim są potencjalni czytelnicy, pozwoli określić pożądany ton wypowiedzi, sposób zwracania się do czytelników i stylistykę. 

o Jakie skutki powinien wywołać tekst? 

Koniecznie należy zastanowić się, co chce się osiągnąć. Czy zlecenie dotyczy artykułu z ogólnymi poradami, technicznej instrukcji, a może tekstu marketingowego? Ta informacja pomoże autorowi zorientować się, czego się od niego oczekuje.

o Co powinien zawierać tekst?

Główną tematykę tekstu i kwestie, które powinny zostać w nim poruszone, zleceniodawca ma zazwyczaj w głowie. Warto jednak pamiętać, że autor nie czyta nikomu w myślach i poinformować go, o czym powinien wspomnieć. Wszystkie wskazówki zwiększają prawdopodobieństwo, że ostateczna wersja tekstu będzie opisywać temat z możliwie wielu stron, w sposób przekonujący zarówno dla czytelnika, jak i wyszukiwarki internetowe. 

o Jaka powinna być struktura tekstu?

Układ tekstu jest ważny nie tylko dla wygody czytelnika, ale także dla wyszukiwarek. Przemyślana struktura może je przekonać o wysokiej jakości strony internetowej. Tekst podzielony na akapity, zawierający śródtytuły, listy oraz ilustracje czyta się o wiele łatwiej i przyjemniej – brak tych elementów z kolei negatywnie wpływa na ocenę.

2. Odpowiednio dobrane słowa kluczowe

Po odpowiedzeniu sobie na podstawowe pytania dotyczące treści i struktury tekstu, przychodzi czas na faktyczne przygotowania pod kątem SEO. Wybranie słów kluczowych jest podstawą do stworzenia odpowiednich wytycznych, a w rezultacie – do otrzymania wartościowego tekstu. 

o Analiza słów kluczowych

Dobra analiza słów kluczowych wymaga odrobiny sprytu oraz kilku użytecznych narzędzi. Można użyć chociażby takich programów jak: planer słów kluczowych opracowany przez Google AdWords, Google Search Console lub narzędzia analizujące ruch sieciowy. Pomocne okazują się również internetowe słowniki synonimów, ułatwiające zamienienia niektórych wyrazów na bliskoznaczne (co jest ważnym elementem SEO).

o Gęstość słów kluczowych

Nie istnieje optymalna gęstość słów kluczowych określona jako stosunek liczby tychże do liczby wszystkich wyrazów w tekście. O wiele bardziej pozycja strony w rankingu Google zależy od różnych czynników, na podstawie których automat decyduje, czy dana fraza dobrze opisuje zawartość strony, a ta jest wartościowa dla czytelnika. Patrząc w ten sposób, synonimy, jako terminy pokrewne do wyszukiwanego słowa, są dowodem na to, że strona rzeczywiście porusza tematykę poszukiwaną przez użytkownika wyszukiwarki. Równie istotną rolę w całym procesie odgrywa równomierne rozmieszczenie kluczowych fraz w tekście. 

3. Staranne formułowanie treści wytycznych zlecenia

Po przemyśleniu zadań, jakie ma spełniać tekst, i listy słów kluczowych, przychodzi czas, aby przejść do sedna – sformułowania opisu zlecenia. Tylko dokładne objaśnienie wszystkich wymagań daje szansę na uzyskanie naprawdę dobrego tekstu – i, oczywiście, ułatwia pracę autorom.

Za długie, za krótkie, zbyt mało dokładne – zdania, jak powinien wyglądać idealny opis, są podzielone. Mimo tego da się wskazać kilka ogólnych tendencji. Oto kilka opinii z ankiety przeprowadzonej wśród niemieckich autorów Textbrokera: 

o „Bez znaczenia, czy zlecenie dotyczy tekstu SEO czy też "zwykłego" artykułu bez wyraźnie określonych fraz kluczowych – warto, by intencje zleceniodawcy dotyczące sedna i najważniejszych elementów tekstu były jasno wyłożone." Buchfan

o „Dla tekstów SEO niezbędne jest, oczywiście, dołączenie listy słów kluczowych (koniecznie poprawnie zapisanych!)." Bjelka

o „Doświadczenie z opisami zleceń pokazuje, że zazwyczaj im krótszy opis, tym lepszy." A-055824

Pomimo powyższej obserwacji, istnieją elementy, które w opisie zlecenia są niezbędnie konieczne i należy je uwzględnić. Dobre wytyczne powinny zawierać:

o Grupę docelową: autor powinien mieć jasność, kto będzie czytał jego tekst.

o Liczbę słów: istnieje ogólna moda na dłuższe, obszerniejsze treściowo teksty, choć, oczywiście,

ostatecznie długość artykułu zależy od jego zastosowania. W Textbrokerze długość tę określa się w obowiązkowym polu "liczba słów". 

o Cel: powinno być jasno określone, do czego tekst posłuży. Czy powinien on być nastawiony na sprzedaż pewnego produktu, informować czytelnika, a może dostarczyć mu rozrywki?

o Ton wypowiedzi: jest on po części określony przez sam cel artykułu. Należy jednak doprecyzować, czy tekst powinien być obiektywnie napisany, perswazyjny lub żartobliwy, a także, czy autor może zwracać się do czytelników bezpośrednio i używać potocznego słownictwa. 

o Treść: zawartość tekstu można ściśle określić w opisie zlecenia lub pozostawić w tej kwestii wolną rękę autorowi. Choć obie opcje są możliwe, końcowy wygląd tekstu bardzo zależy od wyboru jednej z nich, należy więc starannie przemyśleć tę kwestię. 

o Struktura: należy opisać pożądaną strukturę tekstu. Na ile akapitów powinien zostać on podzielony? Ile powinien zawierać śródtytułów? Czy powinny znaleźć się w nim wypunktowane listy? Czy powinien kończyć się konkluzją? 

o Słowa kluczowe: aby tekst był możliwie najlepiej zoptymalizowany pod kątem wyszukiwarek, należy podać autorowi listę słów kluczowych wraz z synonimami i terminami pokrewnymi tematycznie. Warto określić minimalną i maksymalną liczbę wystąpień każdej frazy kluczowej. Liczby te pomogą piszącemu w lepszym zorientowaniu się w oczekiwaniach zleceniodawcy. Ważne są też wskazówki, w których elementach tekstu powinny się znaleźć słowa kluczowe: czy będą to nagłówki, śródtytuły, początek tekstu, a może konkluzja? Wszystko to może byś istotne dla dobrych wyników w optymalizacji. 

Uwaga! Sprawę key wordów należy dobrze przemyśleć, ponieważ na Textbrokerze liczba słów kluczowych podana w opcjach SEO jest wiążąca dla autora i sprawdzana komputerowo przez automatyczny system. Jeśli użyje on danej frazy kluczowej zbyt wiele lub zbyt mało razy, nie będzie w stanie wysłać tekstu zleceniodawcy. Z tego samego powodu należy również bardzo uważać na poprawną pisownię. Jeśli zleceniodawca popełni literówkę lub błąd ortograficzny w liście fraz kluczowych, ten sam błąd będzie musiał popełnić autor, aby jego tekst przeszedł przez automatyczny system weryfikacji. W końcu, należy też przemyśleć, czy pozwolić piszącemu na korzystanie ze spójników, takich jak np.:"i", "lub", "w" oraz na zmianę przypadków. Nieco większa dowolność pomaga autorowi w napisaniu poprawnego językowo i przyjemnego w odbiorze tekstu. 

Podczas pisania opisu zlecenia należy również zwrócić szczególną uwagę na:

o Długość: z reguły autorzy wolą zwięzłe i jasne opisy zleceń. Nie warto powtarzać dwa razy tej samej informacji ani dodawać niepotrzebnych szczegółów – to marnotrawstwo czasu zarówno zleceniodawcy, jak i czytającego ten opis autora.

Textbroker oferuje kilka szablonów opisów zleceń, które klienci mogą wykorzystać jako pomoc. Warto ich używać, aby możliwie skrócić tekst zlecenia, a jednocześnie nie zapomnieć o żadnym istotnym punkcie.

o Klarowność: należy się wyrażać w sposób możliwie jasny, zrozumiały i jednoznaczny. Pomaga to zapobiec wszelkim nieporozumieniom z autorem. 

o Poprawność: warto dbać o poprawną pisownię. Dotyczy to w szczególności listy słów kluczowych. 

Poprawna optymalizacja tekstów pod kątem wyszukiwarek internetowych okazuje się kluczowa dla każdego właściciela strony internetowej – to od pozycji w rankingu Google zależy ruch sieciowy na danej witrynie. Tylko dzięki wyposażeniu autorów w dobre, dokładne wytyczne można uzyskać doskonały tekst, który przypadnie do gustu zarówno czytelnikom, jak i automatom wyszukiwarek.


Brak komentarzy


Masz pytanie lub opinię na temat artykułu? Napisz do nas!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone*

*
*

Managed-Service

Textbroker oferuje szeroką gamę usług Managed Service. Managed Service da Ci dodatkową pomoc oraz osobistego account managera, zawsze wtedy, gdy przekażesz nam zarządzanie Twoimi projektami.

Poproś o niestandardową wycenę!

Self Service

Potrzebujesz aktualnego contentu? Zarządzaj więc swoimi projektami poprzez Textbroker Self-Service. Ty wybierasz poziom jakości, cenę i autora Twoich tekstów.

Zarejestruj się za darmo!

Autorzy

Tysiące autorów z całego świata zarabiają z Textbrokerem, wiodącym dostawcą niestandardowego contentu. Zostań autorem Textbrokera i zyskaj dostęp do tysięcy projektów.

Zarejestruj się za darmo!